آزمون آنلاين سنجش طلاق عاطفي (جان گاتمن)

گزارش شده است که آمار طلاق عاطفی در ایران حدود ۳۰ درصد است. در طلاق عاطفی زن و شوهر باهم زندگی میکنند ولی همدیگر را در حد لازم دوست ندارند و به دلیل آبرو هراسی و یا به دلیل وجود فرزند و یا ترس از طلاق و جدایی در کنار هم زندگی میکنند و در واقع در کنار هم نفس می کشند نه زندگی(به قول دکتر هلاکویی به دلیل چهار ن باهم زندگی میکنند که عبارتند از=نادانی، ناتوانی، نیازمندی و ن چهارم نگرانی).

آزمون آْنلاين سنجش طلاق عاطفي

جمله ها را با دقت بخوانید و بر اساس احساس فعلی خود به صورت بله-خیر پاسخ دهید.