پرسشنامه آنلاین رضايت جنسي هادسون

رضایت جنسی به عنوان یک ارزیابی ذهنی، شامل واکنش های تاثیرگذاری است که از ارزیابی روابط جنسی به طور کلی نشات می گیرد و سلامت عمومی فرد را از جنبه های گوناگون تحت تاثیر قرار می دهد.

مقیاس رضایت جنسی(ISSدر سال ۱۹۸۱ توسط هادسون – هریسون و کروسکاپ برای ارزیابی سطوح رضایت زوجین ساخته شد.

پرسشنامه رضايت جنسي هادسون

لطفا سوالات آزمون را به دقت مطالعه فرمایید و گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.