آزمون آنلاين هوش هيجاني بار-اون EQ

هوش هیجانی، نوع دیگر با هوش بودن است وشامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است.

EQ توانایی کنترل حالت های اضطراب آور و کنترل واکنشهاست. این به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است. به طور کلی EQ ، یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایرمردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد می باشد.

آزمون هوش هیجانی بار –اُن در سال ۱۹۸۰ با طرح این سؤال که «چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند»، آغازگردید.

آزمون آنلاين هوش هيجاني بار-اون EQ

این آزمون، دارای ۹۰ سؤال و ۱۵مقیاس می باشد.

افراد ۱۸ سال و بالاتر، مشروط دارا بودن حداقل تحصیلات دیپلم، می توانند به این آزمون پاسخ دهند.
پاسخ های آزمون نیز بر روی مقیاس ۵ درجه ای (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.

دقت داشته باشيد به سوالها همانگونه كه هستيد پاسخ دهيد نه آنگونه كه دوست داريد باشد.